Hämtning av bil

I normalfallet kostar det 500 kr att få en komplett bil hämtad, ring för att boka en transport.
Bil utan motor kostar 1500 kr att få hämtad.
Utbrända bilar hämtas ej.

  • Registreringsbevis - För att slutföra hanteringen av din bil behöver vi del 2 av registreringsbeviset (gult), dock är det rekommenderat att ta med båda delarna.
    Det är viktigt att det är det senast utfärdade registreringsbeviset samt att det är originalet.
  • Förberedelser - Se till att ni har plockat ur eventuella tillhörigheter, sopor etc. innan lastbilen anländer.
    En extra uppsättning hjul som HÖR till bilen får medfölja.
    Var övertydlig när du beställer om bilen står trångt till, om det är på en bakgård, om bilen står i garage osv. det gör det lättare för båda parter.